NIEUWS

Ook achterkant paspoort moet in de administratie

Van de nieuwste versie van het paspoort moeten werkgevers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren in de salarisadministratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) tegenwoordig op de achterkant staat. Het uiterlijk van paspoorten is onlangs aangepast: in de nieuwste versie staat het BSN op de achterkant. Dat betekent dat werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst nemen, om aan de identificatieplicht te voldoen zowel de voorkant als de achterkant van het paspoort moeten controleren en kopiëren en de kopie ervan moeten bewaren in de salarisadministratie. Op tijd voldoen aan identificatieplicht De werkgever moet vóór de werknemer a

Per 1 mei 2016 geen VAR wel modelovereenkomsten

In plaats van een VAR kunt u nu modelovereenkomsten gebruiken. Een modelovereenkomst biedt u en uw opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus geen uitkering. Als u een modelovereenkomst gebruikt, zegt dat niets over hoe wij uw inkomsten zien. Of uw inkomsten winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, beoordelen wij bij uw aangifte inkomstenbelasting. Werken u

Eerste aanslagen inkomstenbelasting 2015 worden verstuurd

Vanaf deze week verstuurt de Belastingdienst de eerste aanslagen inkomstenbelasting over 2015. De Belastingdienst verstuurt de aanslagen met de post, in de bekende blauwe enveloppen. Maar ook digitaal, naar de Berichtenbox op Mijn Overheid. Is de aangifte voor of op 4 april gedaan? Dan stuurt de Belastingdienst voor 1 juli bericht. Ook als tussen 5 april en 1 mei aangifte is gedaan, probeert de Belastingdienst voor 1 juli bericht te sturen.

Administration4You adviseert en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling op financieel gebied.  Heeft u vragen over recente ontwikkelingen? Neem contact met ons op.