NIEUWS

Hoger minimum loon per 1 juli 2017

Jongeren die een loon verdienen rond het wettelijk minimumjeugdloon, hebben recht op een hoger loon zodra ze een jaar ouder worden. En voor al deze jongeren geldt dat ze per 1 juli recht hebben op meer. Hoe moet de werkgever met een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon omgaan? Het wettelijk minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen: per 1 januari en per 1 juli. De werknemer mag per die data dus niet minder verdienen dan het minimum(jeugd)loon dat op dat moment voor hem van toepassing is. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen bedraagt voor de eerste helft van 2017 € 1.551,60 bruto per maand. Per 1 juli is dat € 1.565,40 . Recht op hoger be

Privacywaakhond onderzoekt weergave BSN in btw-nummer zzp'ers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst burgerservicenummers (BSN's) mag verwerken in btw-nummers van zzp'ers. De privacywaakhond wil weten of de fiscus hier een wettelijke grondslag voor heeft, laat de toezichthouder dinsdag weten. Het BSN is integraal opgenomen in de btw-identificatienummers van de zelfstandige ondernemers zonder personeel. De toezichthouder benadrukt dat het BSN een uniek, tot een persoon herleidbaar nummer is. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens, zoals deze, gelden extra strenge regels. "Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden", stelt de AP. "Onzorgvuldig gebruik van

Administration4You adviseert en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling op financieel gebied.  Heeft u vragen over recente ontwikkelingen? Neem contact met ons op.