top of page
  • marjolein7

Hoger minimum loon per 1 juli 2017


Jongeren die een loon verdienen rond het wettelijk minimumjeugdloon, hebben recht op een hoger loon zodra ze een jaar ouder worden. En voor al deze jongeren geldt dat ze per 1 juli recht hebben op meer. Hoe moet de werkgever met een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon omgaan?

Het wettelijk minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen: per 1 januari en per 1 juli. De werknemer mag per die data dus niet minder verdienen dan het minimum(jeugd)loon dat op dat moment voor hem van toepassing is. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen bedraagt voor de eerste helft van 2017 € 1.551,60 bruto per maand. Per 1 juli is dat € 1.565,40 .

Recht op hoger bedrag vanaf verjaardag

Voor jonge werknemers geldt bovendien dat zij vanaf de dag waarop ze jarig zijn, recht hebben op een hoger bedrag. Een werknemer die op 16 juni 20 jaar is geworden, had op 15 juni recht op 52,5% van het wettelijk minimumloon, maar per 16 juni moet hij minimaal 61,5% verdienen. De salarisadministrateur kan de aanpassing – zoals de wet voorschrijft – vanaf de verjaardag van de werknemer verwerken in de loonadministratie, maar administratief is het vaak eenvoudiger om de loonaanpassing in te laten gaan op de eerste dag van het loontijdvak waarin de werknemer jarig is.

Percentages minimumloon voor jongeren opgehoogd

Met ingang van 1 juli 2017 krijgen werknemers van 22 jaar voor het eerst recht op 100% van het wettelijk minimumloon. Nu ligt die grens nog bij 23 jaar. Daarnaast worden de percentages van het minimumloon voor jongeren opgehoogd . Per 1 juli 2017 heeft de 20-jarige uit het voorbeeld recht op 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 61,5%. Ook dat moet tijdig in de administratie verwerkt worden.

(bron: rendement)

Rekenhulp Minimumloon

Een rekenhulp voor het minimumloon is te vinden op de site van de rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/rekenhulp-minimumloon-berekenen

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page