top of page
  • marjolein7

Voorkom 8% belastingrente door tijdig de voorlopige aanslag te laten aanpassen

Eén van de functies van rente is het ontmoedigen van een te late betaling. Absolute kampioen in het voeren van ontmoedigingsbeleid is de Belastingdienst! De Belastingdienst berekent namelijk 4% belastingrente voor ondernemers met een eenmanszaak of VOF en zelfs 8% voor ondernemers met een B.V.

Wat voor jaar was 2018 voor jou?

Nu we 2018 achter ons hebben gelaten is het als ondernemer tijd om toch nog eens terug te blikken en de behaalde winst over het afgelopen jaar te bekijken. Als de behaalde winst (sterk) afwijkt van het bedrag waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, dan is het handig om de voorlopige aanslag te laten aanpassen. De rente die de Belastingdienst in rekening brengt is namelijk hoog tot zeer hoog! Zeker als je dit vergelijkt met het huidige rendement op een spaarrekening. Dan behaal je nergens zoveel rendement als door het betalen van een voorlopige aangifte.

En voor een ieder die denkt slim te zijn en gebruik te maken van deze hoge rente… Rente vergoeden over te veel betaalde belasting doet de Belastingdienst helaas al jaren niet meer.

Vanaf wanneer wordt er rente berekend?

De Belastingdienst berekent rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2018 wordt dus vanaf 1 juli 2019 belastingrente in rekening gebracht. Heeft jouw vennootschap een gebroken boekjaar, dan wordt vanaf de zevende maand na afloop van het boekjaar rente berekend. Eindigt het boekjaar bijvoorbeeld op 1 juli 2018, dan is jouw vennootschap vanaf 1 januari 2019 rente verschuldigd.

Wat kun je doen om renteberekening te beperken?

Je kunt de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een

voorlopige aanslag aan te vragen die de te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Als je de aanslag over het kalenderjaar 2018 nog vóór 1 mei a.s. aanvraagt, is er geen belastingrente verschuldigd. Ook bij een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hiermee voorkom je dat jouw geld renteloos bij de Belastingdienst uitstaat.

(Bron: JAN Accountants)

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page